תקנון המרכז לתיקים ומזוודות

שלום ותודה שהחלטתם לרכוש באתר מרכז התיקים והמזוודות , לפני הרכישה אנו ממליצים לקרוא את התקנון שיעזור לכם להכיר את כללי האתר
1. החומר\המידע המוגש באתר הוא בגדר המלצת החנות , אין הנהלת האתר אחראית לנזק שיגרם בצורה ישירה או עקיפה מהשימוש במידע\בציוד שנרכש באתר מרכז התיקים והמזוודות.

2. האתר משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים באמצעות השתתפות במכירות רגילות , פומביות ו/או מכירות קבוצתיות .
3. רשאים לרכוש בחנות בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
4. תנאי מוקדם לתוקף הקניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין.
6. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם לביצוע עסקה בין הצדדים.
7. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.
8. כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
המכירות - כללי
1. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים .
2. בעלי החנות , ומפעיליו ( להלן גם : "הספקים" ) מציעים בחנות מוצרים ושירותים למכירה במגוון אפשרויות.

שיטות המכירה בחנות :
מכירה רגילה מוצעים למכירה כמות מוגבלת של מוצרים במחיר קבוע מראש.
הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן :
1. החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.
2. במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בחנות האינטרנט או באמצעות טלפון לחנות
3. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העיסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

אופן ההשתתפות במכירות
1. רישום לקהילת האתר והקשת כל הפרטים במלואם מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה .
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדוייק.
2. מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור
ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העיסקה אושרה .
3. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העיסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה
לנכונות הפעולות.
4. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.
5. במקרה בו לא אושרה העיסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה ולפיה יידרש ליצור קשר טלפוני עם החנות , לצורך הסדרת אישור העיסקה עם חברות האשראי .
במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העיסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי .
לא פעל הלקוח להסדרת אישור העיסקה תוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העיסקה ע"י חברות האשראי , יראו החנות ומפעיליו את העיסקה כמבוטלת .
6. לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל מנהל האתר\החנות בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.


ביטול הצעות
1. בשל שיטת המכירה הנהוגה בחנות לא ניתן לבטל או לשנות את ההצעה במהלך המכירה
ולפני מועד סגירתה .
2. במקרה של ביטול העיסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה ולא יותר מ 100 ש"ח ויתחייב להחזיר את המוצר על חשבונו למרכז לתיקים ומזוודות. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא תוך 14 יום.
3. לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו ...
4. החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
4.1 נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .
4.2 אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .
4.3 במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין
4.4 במידה ולא תתקבלנה הצעות לרכישת המוצרים המוצעים באתר.
5. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.
6. אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך , הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
7. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי .

אספקת המוצרים
1. מפעילי האתר ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה .

2. החנות ו/או מפעיליו יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה (אם לא צויין יסופק לאחר 14 ימי עסקים) , ובכל מקרה לא לפני 14 ימי עסקים וזאת בכפוף ולאחר תשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
3. בעלי החנות ומפעיליו לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
3.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב יחרום ונזקי טבע.
3.2 שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3.3 כל סיבה שאינן בשליטת החנות.
4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות בהתאם לאפשרויות הניתנות לחנות תוך תיאום עם הלקוח.
5. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי
עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח
1. דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח יחד עם התשלום עבור הפריט\ים שנרכשו באתר.

2. עלות משלוח משתנה בהתאם לרכישה הזמות מעל 300 שקל משלוח חינם
3. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם בעלי החנות באשר למועד האיסוף.
4. מוסכם כי במקרה של איסוף ע"י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח .

שירות לקוחות
1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר , אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל מפעילי האתר .
2. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל מנהל האתר טלפון- 03-9624025
EMAIL: נא לציין מס' טלפון בעת משלוח הEMAIL
3. נציג החנות ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות
1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .
2. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול
האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .

כללי
1. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי הרכישה והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי .
2. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות. (אם כי לרוב תואמות את המוצר)
3. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
4. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
5. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
6. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה
מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה .
7. אין בעלי החנות אחראים לכל נזק שיגרם לחבילה הנשלחה ללקוח.
8. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
9. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .
10. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.

אמינות
1. החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באתר האינטרנט , ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.
2. קיים איסור מפורש של כל גורם מטעם החנות , או הקשור עימה לקחת חלק במכרזים .
עובדי החנות וספקי החנות נאסר עליהם מפורשות לבצע רכישות במסגרת האתר.
3. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות .

רכישה וחוייה נעימה  

קרא עוד  
מזוודות תיקונים , קניה וטיפים לפני רכישה

מזוודות תיקונים , קניה וטיפים לפני רכישה

מזוודות תיקונים רכישה

קניית מזוודה לטיול הינה מעשה חשוב שעליו כדאי לנסות ולקבוע מראש כדי לאפשר לך לטפל בכל צרכי הטיול שלך בנוחות ובנוחות. כאן כמה טיפים לקניית מזוודה לטיול:

  1. תחיל עם בחירת סוג המזוודה המתאים לך. ישנם מגוון סוגי מזוודות לבחירה, כמו מזוודות קשיחות, מזוודות רכות, מזוודות עם גלגלים לנשיאה ועוד. כדאי לקחת בחשבון את המטרות שלך לטיול, ולבחור במזוודה שתתאים לך 
  2. קנה מזוודה בגודל המתאים לך. הקנייה של מזוודה בגודל המתאים הינה חשובה במיוחד, כיוון שמזוודות שגדולות מדי יכולות לעכב את הנסיעה שלך, בעוד שמזוודות קטנות מדי עשויות לא לכסות את כל צרכי הטיול שלך.
  3. קנה מזוודה מדוייקת למטרות הטיול שלך. 
  4. השתמש במזוודה מסוג קשיח. מזוודות מסוג זה עשויות להיות יותר נכונות לטיול ארוך בחוץ, כיוון שהן עשויות לעמוד בתנאי הקיצוניים השונים שנמצאות באזורים השונים שאתה מתכנן להגיע להם.
  5. קנה מזוודה מוגנת מפני המזג האוויר. כאשר אתה מתכנן לטיול ארוך בחוץ, ייתכן שתנתק ממקורות נוחות של חשמל ותשתמש בספקי כוח חיוניים המחוברים בתוך המזוודה שלך. כדאי לבחור במזוודה מוגנת מפני המזג האוויר כדי לשמור על המוצרים החיוניים שאתה מכסה בה.
קרא עוד  
הצהרת נגישות

הצהרת נגישות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שלנו! אנו מתאפשרים להפוך את האתר לנגיש עבור כלל הגולשים, כולל לגולשים עם מגבלות .האתר עומד בכל הדרישות המבוססות על כללי הנגישות, ונועד להבטיח כי כל אדם יוכל לגשת לכל תכנים וליהנות מהשירותים המוצעים על ידי האתר. אנו מנסים להקפיד על כך שהאתר יהיה נגיש למגוון רחב של טכנולוגיות ומכשירים, כולל טלפונים סלולריים, מחשבים ניידים ומחשבי שולחן.הנגישות של האתר עומדת בכללי הנגישות הבינלאומיים, וכוללת מספר כלים ופעולות המיועדות לסייע לבעלי מוגבליות לנווט באתר ולקבל גישה לתכנים ולשירותים.
 אנו מציעים מספר כלים ופעולות, כולל:

לנווט באתר בצורה קלה וברורה. הממשק מספק אפשרויות לשינוי גודל הפונטים, לצבעוניות האתר, וכן מאפשר למשתמש לשלוט במיקום ובצורת התצוגה של התכנים באתר.

  • ממשק משתמש נגיש ופשוט לשימוש, המאפשר לכל משתמש לגשת לכל התכנים של האתר בצורה ברורה ומובנית.
  • תוכן מובנה המתאים למכשירי מכוון קריאה (Screen Readers) ושאר טכנולוגיות סיוע.
  • אפשרות לשימוש בכפתור נגישות המוציע בצד שמאל ולהימנע מהשתמשות בעכבר.
  • תוכן מובנה לכל התמונות ולכל תכניות הוידאו והאודיו המופיעות באתר.

אנו ממשיכים לעבוד על כך להגדיל את רמת הנגישות של האתר ולהציע יותר כלים ואפשרוית

בשבילכם ולמענכם המרכז לתיקים ומזוודות 

קרא עוד